JAK POKRAČUJEME

SRPEN – ZÁŘÍ 2023

Dne 1. srpna převzala společnost Zahradnické úpravy, s.r.o. správu lokalit pro budoucí výsadbu. Naše první setkání začalo v kanceláři úřadu, kde jsme nad plány prošli všechny potřebné náležitosti včetně harmonogramu prací. Následně se celý náš tým, složený z představitelů dodavatele, odborného dozoru, zástupců obce a projektového koordinátora, vydal do terénu. Během tohoto dne jsme společně prošli všechny plánované lokality a pečlivě diskutovali jednotlivé aspekty výsadby a ladili pracovní postupy, aby při realizaci nedošlo například k větším omezením dopravy na rušné Průběžné ulici. Veškeré práce, které by dopravu byť jen lehce omezily byly naplánovány mimo ranní a odpolední dopravní špičku.

 

Jednotlivé záhony jsme opatřili informačními cedulemi, abyste získali přehled o tom, co v daném úseku plánujeme. Samotná realizace projektu již začala. Prvním krokem je příprava záhonů, což zahrnuje odebrání půdy ze záhonu výsadby, její smíchání s kvalitním substrátem bohatým na živiny a následné navrácení této směsi zpět do záhonu. Proces výsadby samotný bude záviset na povětrnostních podmínkách, abychom zajistili úspěšné zakořenění rostlin. Avšak první záhonek již vznikl u Komunitního centra. S další výsadbou zde však počkáme na konec září. Chystáme se totiž do projektu zapojit dvě třídy z místní základní školy jako součást naší snahy o environmentální výchovu. Těšíme se na spolupráci s žáky, kteří nám pomohou při výsadbě zahrady u Komunitního centra.

ŘÍJEN 2023

Během celého října intenzivně pracujeme na výsadbě. Po přípravě záhonů následuje samotné sázení, a nyní se také věnujeme pečlivé péči o nově vysazené rostliny, která zahrnuje zejména pravidelné zalévání. Společně s námi se můžete potěšit z fotodokumentace zachycující průběh. 4. října jsme na zahradě komunitního centra přivítali třeťáky z místní ZŠ a společně strávili skvělé dopoledne. Fotky a video ke shlédnutí zde.

Stává se to, ale nemělo by! Některé záhony, které se nacházejí ve svahu, jsme opatřili latěmi, tak aby se půda nesplavovala a déle se zde držela voda. Bohužel, než jsme stihli takto připravené záhony osázet, někdo v nočních hodinách latě ze dvou velkých záhonů odcizil. Věříme, že něco takového se již opakovat nebude.

LISTOPAD 2023

Listopadové počasí, zejména jeho první polovina, přeje pokračování projektu. Denní teploty se pohybují mezi 4 až 12 °C, a dokonce i v noci zůstávají nad nulou. To nám poskytuje ideální podmínky k intenzivnímu pokračování ve výsadbě. Snažíme vysázet co nejvíce dřevin do konce tohoto roku, abychom na konci projektu, v dubnu 2024, měli jistotu, že se co nejvíce sazenic ujalo. V následujících pěti letech budeme věnovat vysázené zeleni pečlivou a pravidelnou péči, která zaručí udržitelnost našich úsilí.

Říká se, že „zvyk je železná košile“. A toto přísloví se nám při výsadbě potvrzuje. Tam, kde dříve byly podél Průběžné travní pruhy, a lidé na nich parkovali, dnes vznikají záhony. Bohužel tuto skutečnost někteří lidé nezaznamenali nebo dokonce vědomě ignorují a mají tendenci do záhonů najíždět. Plánujeme proto instalaci ochranných přírodních zábran. Věříme, že tím ochráníme nově osázené záhony před jejich ničením.

Přelom roku 2023 / 2024

Většina výsadbových prací je v tuto dobu dokončena. Prosincové a lednové mrazíky přirozeně další práce venku neumožňují. Je období vegetačního klidu a údržbových prací. Proto využíváme tento čas, abychom naplánovali a fondu předložili další plány výsadby ke schválení.

Na fotkách je patrné, kolik poctivé práce již bylo na projektu odvedeno. 

ÚNOR / BŘEZEN 2024

Tým krajinářského atelieru Pro.luka využívá finančních prostředků, uspořených díky nižší vysoutěžené ceně na dodavatele prací, a rozšiřuje projektovou dokumentaci o další zelené prvky a plochy. Celkový počet výsadeb se zvyšuje o impozantních 2 475 nových dřevin! Nově můžeme očekávat 50 vícekmenů, zahrnující muchovníky Lamarkovo, višně chloupkaté a šeříky obecné, které dodají našemu prostředí charakter. 

 

Tyto dřeviny doplňuje ještě o 2 425 keřů, jako jsou komule Davidova, ořechoplodec, skalník Dammerův, brslen Fortuneův, hortenzie latnatá, tavolka kalinolistá, meruzalka alpská a vajgélie květnatá. Většina z těchto vybraných dřevin je kvetoucí, čímž vytváří nádhernou a harmonickou kompozici v průběhu celé sezóny.

 

Tyto dřeviny budou vysázeny na stávajících plochách, ale vznikají také nové úseky.

 

O další výsadbu budou doplněny 4 stávající záhony následovně:

Plocha 3 – U komunitního centra- Plocha 5 – U zvoničky- Plocha 6 – K Rokli- Plocha 8 – U Syslováku.

 

Dále vytváříme 4 nové plochy. Všechny tyto nové plochy se nacházejí podél či v bezprostřední blízkosti ulice Průběžná a na první výsadbu místně i obsahově navazují a doplňují ji:  Plocha 1 – zastávka Remízky, Plocha 2 – zastávka Přemyšlení, Plocha 4 – před kapitulou, Plocha 7 – zastávka Veltěž.

 

Těší nás, že jsme mohli ve spolupráci se SFŽP přidat další prvky zelené infrastruktury. Taktéž výběr druhů dřevin byl zachován i v této druhé fázi. Celkově je tak zachován jednotný ráz po celé délce ulice Průběžné.

 

Jelikož se blíží konec projektu, nemeškáme s a okamžitě po schválení této dosadby připravujeme záhony pro nové rostliny.

 

Z důvodu ochrany nových keřových výsadeb v bezprostřední blízkosti intenzivně dopravně zatížené komunikace jsou jako podpůrný a zabezpečovací prvek nově navrženy doprovodné ochranné plůtky.

 

Důvodem jejich použití je snaha chránit výsadby před poškozením projíždějících aut (najíždějících do záhonů) a případně též neukázněnými chodci. Plůtky jsou navrženy z dřevěných kůlů a jutového lana s ocelovým kordem (antivandal). Dřevěné kůly jsou navrženy z tvrdého dřeva (dub, modřín), kotvených do terénu. Část kůlu v terénu bude ošetřena ochranným nátěrem z gumoasfaltu. Kůly budou dále opatřeny reflexními prvky pro dobrou identifikaci v dopravním prostoru za tmy.

 

Opomíjena není ani tolik potřebná následná péče. Jelikož je jaro poměrně suché, velice důležitá je pravidelná zálivka. Nová výsadba je také pečlivě zakrácena a pravidelně kontrolována.

Díky vynikajícím úspěchům Zdib v získávání finančních prostředků z Norských fondů bylo rozhodnuto vytvořit dokument, který detailně zachycuje tyto úspěchy. Věříme, že dokument nejen poskytne inspiraci, ale i motivaci pro řadu dalších obcí a měst, aby se zapojily do procesu žádání o dotace z Norských fondů. Tým zkušených profesionálů okamžitě začal svou několikaměsíční práci. Těšíme se na výsledek, který představí nejen jednotlivé aktéry projektů, ale také výsledky mnohaleté práce celých týmů. Naše výsadba zeleně v centrální části obce je jedním ze čtyř projektů, které dokument ve Zdibech zachytí.

Nová výsadba

Následná péče

Norské fondy natáčení

DUBEN 2024

Poslední měsíc našeho projektu je v plném proudu. Práce je hodně, ale stále zvládáme. Duben je ve znamení dokončování druhé vlny výsadby a instalace ochranných plůtků na rušných úsecích Průběžné. Tyto plůtky jsou nezbytné na ochranu nových výsadeb před vozidly, zejména tam, kde chybí obrubníky. Zvolili jsme dubové kůly spojené přírodním jutovým lanem, které skvěle zapadají do venkovského prostředí a zároveň esteticky chrání naše záhony bez toho, aby zakrývaly nové rostliny.

 

Letošní jarní měsíce jsou poznamenány extrémními suchy, a proto věnujeme celé jaro velkou pozornost pravidelné závlaze.

 

Postupně také vzniká dokument o Zdibech, natáčený Norskými fondy. Jeho tvorba se protáhne až do léta, tak aby nová zeleň mohla být  zachycena již v plné své kráse. 

 

Jsme šťastní, že jsme úspěšně dokončili výsadbu každé plánované dřeviny ať v podobě stromu, vícekmenu nebo keře a budeme pokračovat v jejich pravidelné péči. Transformujeme krajinu kolem nás do zelenější podoby, a tato proměna se nám v následujících desetiletích vděčně vrátí v mnoha benefitech.  

Přejít nahoru