ÚSEK 3
Křížení ulic Šulkovna a Průběžná směrem na Klecany

pohled na záhon Z5 a Z6 - tavolník japonský 'Nana' a brslen Fortuneův 'Tustin'

Na úseku od křížení ulic Šulkovna a Průběžná směrem na Klecany je dostatek prostoru pro výsadbu na obou stranách chodníku. Zde vytvořený zelený koridor, lemovaný růžově kvetoucími tavolníky a stálezelenými brsleny, slouží jako ochranný pás pro chodce oddělující je od rušné komunikace a vytváří přírodní barieru redukující průchod prachových částic z dopravy.

Tavolník japonica
tavolník japonský
brslen Fortuneův

Stav před

Realizace

Dokončeno

Přejít nahoru