ÚSEK 10
Ulice Průběžná, kolem ulice U Zastávky a dále až k rybníčku Syslovák

pohled na záhon Z40 – nízký kultivar ptačího zobu obecného

Výsadba projektu pokračuje v tomto úseku po obou stranách ulice Průběžná, kolem ulice U Zastávky a dále až k rybníčku Syslovák. V návaznosti na osvědčený keř ptačího zobu jsou záhony osázeny nízkým kultivarem tohoto druhu, osluněné záhony jsou tvořeny opět ořechoplodcem a tavolníkem a také nízkým modře kvetoucím kultivarem motýlího keře. Každá jednotlivá varieta byla pečlivě vybrána, aby dohromady tvořila esteticky sladěnou kompozici, přičemž jsme dbali na zachování dobrých výhledů a zajištění bezpečnosti silničního provozu. Stávající trvalky u nové výsadby stromů v blízkosti přechodu u rybníčku Syslovák přesouváme k autobusové zastávce Zdiby – Pošta, kde občanům zpříjemní čekání na linky MHD.  

ptačí zob obecný (nízký kultivar)
Ořechokřídlec klandonský
ořechokřídlec klandonský
Tavolník japonica
tavolník japonský
kumule Davidova

Stav před

Realizace

Dokončeno

Přejít nahoru