ÚSEK 11
Mezi rybníčkem Syslovák a ulicí Pražská

pohled na záhon Z51 - ořechokřídlec 'Thetis'

Výsadbou navazujeme na projekt výstavby pěšího propojení mezi rybníčkem Syslovák a ulicí Pražská. Jsme rádi, že můžeme přispět k transformaci tohoto nově zbudovaného místa prostřednictvím výsadby vhodně vybrané zeleně. Jednotnou kompozici bíle, fialově a růžově kvetoucích keřů tady harmonicky doplňuje na začátku úseku sedm třešní ptačích. Ty svými korunami nejen zlepšují mikroklima dříve otevřeného a nechráněného prostoru, ale také přirozeně působí jako zvuková a prachová bariéra vůči okolní zástavbě, přinášejíce tak lepší životní prostředí pro místní obyvatele. Tento úsek je jedním z nejvíce frekventovaných dopravních míst v zastavěné obci. Má proto zvláštní význam a vyžaduje naši plnou pozornost a péči. Správně vybrané druhy stromů svým zeleným olistěním účinně zabraňují šíření hluku, prachu a toxických látek pocházejících z dopravy a přináší tak lepší životní prostředí pro místní obyvatele.

 

V rámci úseku 11 jsme integrovali i ulici Prostřední, která navazuje na nedávno revitalizovaný mini parčík se zvonkohrou. Tato oblast nyní hostí nově vytvořený záhon plný kvetoucích kultivarů šeříků, pustorylů a hortenzií.

třešeň ptačí "Plena"
třešeň ptačí "Plena"
kumule Davidova
pustoryl Lemoinův
pustoryl Lemoinův
růže mnohokvětá (bílá)
Šeřík obecný
šeřík obecný (plnokvětý kultivar)
skalník Dammerův
skalník Dammerův
Ořechokřídlec klandonský
ořechokřídlec klandonský
hortenzie latnatá

Stav před

Realizace

Dokončeno

Přejít nahoru