DOSADBA

Tato záložka vznikla až v průběhu jara 2024. Tedy v době, kdy je většina zeleně vysázena a přechází se do fáze údržbových prací. Rozhodli jsme se využít finančních prostředků, uspořených díky nižší vysoutěžené ceně na dodavatele zahradnických prací, a rozšiřuje projektovou dokumentaci o další zelené prvky a plochy.

 

Celkový počet výsadeb tak, po vytvoření doplňkové projektové dokumentace a schválení záměru poskytovatelem dotace, navyšujeme o impozantních 2 475 nových dřevin! Sázíme 50 vícekmenů, zahrnující muchovníky Lamarkovo, višně chloupkaté a šeříky obecné, které dodají našemu prostředí charakter. Tyto dřeviny doplňuje 2425 keři, jako jsou komule Davidova, ořechoplodec, skalník Dammerův, brslen Fortuneův, hortenzie latnatá, tavolka kalinolistá, meruzalka alpská a vajgélie květnatá. Většina ze zvolených dřevin je kvetoucí, čímž vytváří nádhernou a harmonickou kompozici v průběhu celé sezóny.

 

Dřeviny jsou vysázeny na stávajících plochách, ale vznikají také zcela nové úseky.

 

O další výsadbu budou doplněny 4 stávající záhony označené v přiloženém PDF projektu následovně:

Plocha 3 – U komunitního centra

Plocha 5 – U zvoničky

Plocha 6 K Rokli

Plocha 8 – U Syslováku.

 

Dále vytváříme 4 nové plochy. Všechny tyto nové plochy se nacházejí podél či v bezprostřední blízkosti ulice Průběžná a na první výsadbu místně i obsahově navazují a doplňují ji:  

Plocha 1 – zastávka Remízky

Plocha 2 – zastávka Přemyšlení

Plocha 4 – před kapitulou

Plocha 7 – zastávka Veltěž

 

Dosadby jsou voleny citlivě tak, aby zůstal zachován jednotný estetický ráz po celé délce ulice Průběžné. 

Přejít nahoru