PRESS

S radostí oznamujeme dokončení výsadby ve Zdibech!

K této příležitosti si dovolujeme krátké shrnutí. Získali jsme více než 18 milionů Kč z celkově rozdělovaných 48,9 milionů Kč poskytovaných Norskými fondy. Naše úsilí bylo oceněno podporou hned dvou z pouhých pěti projektů v celé republice! Oba projekty mají za cíl nejen naši obec zkrášlit, ale zejména v dlouhodobějším horizontu pozitivně přispět k absorpci škodlivých látek z ovzduší.

Tisková zpráva, Zdiby, 29.3. 2024

Během uplynulých 11 měsíců se Zdibům podařilo vysadit přes 15 000 kusů stromů a keřů na 21 vybraných lokalitách obce. Tato opatření na zlepšení kvality ovzduší vznikla na základě rozsáhlého měření kvality ovzduší, které jako hlavní zdroje znečištění identifikovalo dopravu a také lokální topeniště. Proto se obec, vedle výsadby zeleně, zaměřila také na podrobné měření kvality ovzduší v nejpostiženějších místech.

Tisková zpráva, Zdiby, 20.3. 2024

Dne 20.3. 2024 se v Masarykově kulturním domě na Mělníku od 10 do 13:30 hodin uskuteční závěrečná konference projektu „Vliv dopravy na znečištění ovzduší v rámci trasy TEN-T Ústí nad Labem – Mělník – Zdiby“, zkráceně TENT Air podpořeného Norskými fondy.

Tisková zpráva, Zdiby, 28.2. 2024

Představitelé obce Zdiby jsou si vědomi, že kvalita ovzduší definuje hodnotu místa, kde žijí. Cílevědomě využívají finančních pobídek se zaměřením na zlepšení čistoty ovzduší. Proto jsou také zapojeni a čerpají z programů Norských fondů prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky.

Přejít nahoru