Tisková zpráva, Zdiby, 28.2. 2024

Představitelé obce Zdiby jsou si vědomi, že kvalita ovzduší definuje hodnotu místa, kde žijí. Cílevědomě využívají finančních pobídek se zaměřením na zlepšení čistoty ovzduší. Proto jsou také zapojeni a čerpají z programů Norských fondů prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky. Ve Zdibech jde konkrétně o tyto projekty:

 

Věříme, že tyto projekty přinesou obyvatelům Zdib z dlouhodobého hlediska čistší vzduch a  udržitelnější životní prostředí. Zdiby se díky svému aktivnímu přístupu stávají inspirativním příkladem v oblasti ochrany kvality ovzduší a tvorbě lepšího prostředí pro své obyvatele.

 

Pro další informace kontaktujte koordinátora projektu Mgr. Janu Panáčkovou Feixovou, jana@getbizdone.com, tel: 775 025 678

Přejít nahoru