S radostí oznamujeme dokončení výsadby ve Zdibech!

K této příležitosti si dovolujeme krátké shrnutí. Získali jsme více než 18 milionů Kč z celkově rozdělovaných 48,9 milionů Kč poskytovaných Norskými fondy. Naše úsilí bylo oceněno podporou hned dvou z pouhých pěti projektů v celé republice! Oba projekty mají za cíl nejen naši obec zkrášlit, ale zejména v dlouhodobějším horizontu pozitivně přispět k absorpci škodlivých látek z ovzduší.

 

Mezi škodliviny, které zeleň zachycuje, patří jedovatý přízemní ozón, jemný polétavý prach a další toxické látky, jako jsou oxidy síry, dusíku a oxid uhelnatý.

 

Během intenzivní práce trvající 11 měsíců jsme vysadili více než 17 000 dřevin na 24 lokalitách v centrální, ale i v okrajových částech obce, kde vznikaly převážně aleje.

 

Také jsme získali finanční prostředky na ohraničení nových výsadeb v délce 1 620 metrů, instalaci 349 pachových ohradníků, 19 berliček pro dravce, 372 akátových kůlů určujících hranice výsadby a 200 000 Kč na pořízení techniky pro údržbu zeleně.

 

Norským fondům se naše nasazení při snaze o zlepšování ovzduší líbí a rozhodli se o nás natočit dokument, který má inspirovat další obce a města. Díky!

 

Avšak to, co nás skutečně těší, jsou ekosystémové služby, které nová zeleň přinese krajině i místním obyvatelům každý den, po celá další desetiletí jako jsou například:

 • pohlcování oxidu uhličitého a produkce kyslíku
 • pohlcování hluku
 • zachytávání prachu a na něj navázané zdraví nebezpečné látky
 • zachytávání vzdušné vlhkosti
 • zadržování vody v půdě a krajině
 • tvorba stínu
 • zlepšení mikroklimatu a snižování lokální teploty
 • ochrana půdy před větrnou a vodní erozí
 • vracení krajinných struktur do zemědělské krajiny

Zeleň je také důležitou potravou pro hmyz, ptáky i další živočichy, zároveň jim poskytuje domov a útočiště.

 

Nám lidem poskytuje prostor pro hry a relaxaci. Má psychologický a zdravotní význam.  Snižuje hladinu stresu, agresivitu, zvyšuje schopnost koncentrace, působí proti depresím, podporuje regeneraci organismu.

 

Jaké jsou zdroje znečištění ovzduší? Jaké látky do ovzduší vypouštějí a jak tyto látky ovlivňují naše zdraví? Jak se (ne)chovat v období se zhoršenou kvalitou ovzduší? Jak předcházet znečištění ovzduší? Odpovědi na tyto otázky a další zajímavé informace naleznete například:

 • znečištění ovzduší z dopravy:

 

 

 • znečištění ovzduší z lokálních zdrojů:

 

Přejít nahoru